Pelaksanaan PdP

Senarai Semak Folio Kursus

 • Jadual waktu
 • Ringkasan Maklumat Kursus
 • Rancangan pengajaran dan pembelajaran semester
 • Rancangan pengajaran dan pembelajaran mingguan
 • Maklumat pelajar
 • Rekod kehadiran pelajar
 • Rekod penilaian pelajar
 • Perancangan penyeliaan praktikum
 • Jadual waktu mengajar pelajar yang diselia (praktikum)
 • Rekod-rekod bimbingan penyeliaan praktikum
 • Kalendar akademik

Senarai Semak Folio Pensyarah

 • Profil pensyarah
 • Curriculum vitae
 • Senarai tugas
 • Surat-surat pelantikan
 • Rekod/sijil menghadiri kursus

Dokumen Sokongan dalam Pelaksanaan Kurikulum

Tawaran Kursus PISMP Semester 1 Tahun 2017

Templat Lantikan Pensyarah Mengajar

Templat Jadual Waktu & Garis Panduan Menganggarkan Beban Tugas Pensyarah

Templat CV

Senarai Semak Fail Kursus