Maklumat Pengurusan Masa PISMP

Mohon semua pelajar PISMP bermula ambilan Jun 2015 merangkumi pelajar semester 1, 3 dan 5 bagi mengisi maklumat Pengurusan Masa di dalam iTEMS. Sila ke menu Maklumat Peperiksaan dan klik pada submenu Soal selidik CDL. Tarikh akhir mengisi maklumat tersebut adalah pada 4 Ogos 2017.

Read More Maklumat Pengurusan Masa PISMP
July 22nd, 2017

Semakan Kursus Elektif Terbuka PISMP

Pelajar PISMP semester 2 tahun 2 (Ambilan Jun 2015) boleh membuat semakan pilihan kursus elektif terbuka mengikut bidang pengkhususan masing-masing. 1. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua 2. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 3. Bahasa Arab 4. Pemulihan 5. Matematik 6. Sejarah 7. Sains

Read More Semakan Kursus Elektif Terbuka PISMP
May 25th, 2017

Semakan Kursus Elektif Teras PISMP

Bakal pelajar PISMP semester 1 tahun 1 (Ambilan Jun 2017) boleh membuat semakan pilihan elektif mengikut bidang pengkhususan masing-masing. 1. Pendidikan Islam 2. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 3. Matematik 4. Sains

Read More Semakan Kursus Elektif Teras PISMP
May 24th, 2017