Minggu Konsultansi Kerja Kursus Bersama iEE

Minggu konsultansi kerja kursus bersama iEE bertujuan membantu memantapkan kemahiran pensyarah dalam membina soalan dan rubrik tugasan kerja kursus selari dengan keperluan RMK. Pensyarah yang memerlukan  khidmat konsultansi ini perlu membawa bersama RMK kursus yang diajar, Buku Panduan Pentaksiran, Modul Kursus Kaedah Pengajaran dan Pentaksiran Elemen Kemahiran Insaniah serta  soalan dan rubrik tugasan kerja kursus yang telah dibangunkan bagi pelaksanaan pentaksiran semester satu tahun 2017.

Sila klik pada Maklumat Minggu Konsultansi