FUNGSI

  • Memastikan pelaksanaan dasar dan hala tuju kurikulum dan penilaian Institut Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Senat dan mematuhi keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF).

  • Memastikan proses perancangan, penggubalan dan pemurnian kurikulum latihan perguruan dapat dijalankan secara sistematik, profesional dan berkesan mengikut keperluan Institut-institut Pendidikan Guru dan memenuhi prosedur kualiti MS ISO 9001:2008 dan spesifikasi Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atas arahan Senat Institut-institut Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia.

  • Memastikan proses pengurusan, perancangan dan pelaksanaan latihan perguruan dapat dijalankan secara sistematik, profesional dan berkesan mengikut keperluan Institut-institut Pendidikan Guru.

  • ┬áMerancang dan melaksanakan proses penggubalan kertas peperiksaan dan kerja kursus secara sistematik, profesional dan berkesan mengikut Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan dan Buku Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus.

  • Mengawal kualiti prosedur perancangan, pengurusan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian di Institut-institut Pendidikan Guru.

  • Mencadangkan tindakan susulan berhubung dengan hal ehwal akademik kepada pihak Jawatankuasa Pembangunan Akademik.