Pemantauan Lapangan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum IPG

Semua pelajar dan pensyarah dikehendaki menjawab instrumen soal selidik di bawah bermula 8 Ogos sehingga 24 Ogos 2018.  Sila klik kepada hiperteks  berikut: i. Soal selidik pelajar ii.Soal selidik pensyarah dan pentadbir    

Read More Pemantauan Lapangan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum IPG
August 7th, 2018