Maklumat Pengurusan Masa PISMP

Mohon semua pelajar PISMP bermula ambilan Jun 2015 merangkumi pelajar semester 1, 3 dan 5 bagi mengisi maklumat Pengurusan Masa di dalam iTEMS. Sila ke menu Maklumat Peperiksaan dan klik pada submenu Soal selidik CDL. Tarikh akhir mengisi maklumat tersebut adalah pada 4 Ogos 2017.

Read More Maklumat Pengurusan Masa PISMP
July 22nd, 2017